Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Bolagsöversikt

Telefonnummer

Inga telefonnummer registrerade

Adress

Norrbottens Kustfiskares Producentorganisation Ekonomisk förening
c/o FOLKE SPEGEL
HAMNHOLMEN 55
952 50 Kalix-nyborg

Visa fler bolag på denna adress

Fordonsinnehav

Bolagsinformation

Org.nummer: 769631-5360
Ordförande: Ingvar Lerdin
E-post: Lägg till e-post
Hemsida: Lägg till hemsida

Bolagsfakta

Antal anställda: -
Telefonabonnemang: -
Bransch: Egendom, Finans, Juridik

Verksamhet & Status

Verksamhetsbeskrivning

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska
intressen genom att verka och arbeta för att:
Ansvara för förvaltningen och utvecklingen av siklöjeresursen i
samverkan med forskningen (SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet,
kustlaboratoriet) och ansvariga fiskemyndigheter (SJV,
Jordbruksverket och HaV, Havs och vattenmyndigheten):
Ansvara för förvaltningen och utvecklingen av MSC- certifieringen för siklöjefisket med fokus på vidareutveckling av begreppet
hållbart fiske inom EU.
Verka för kvalitetssäkringen av den av EU ursprungsmärkta
produkten Kalix Löjrom som geografiskt kopplas till siklöjefisket i området.
Stabilisera marknaderna.
Långsiktigt främja medlemmarna avsättningsmöjligheter och verka
för marknadsanpassade prisnivåer med syftet att värna om
fiskerinäringens möjligheter till ett lönsamt småföretagande.
Utveckla och implementera metoder för ett rationellt, hållbart
och selektivt fiske.
Förvalta och utveckla medlemmarnas möjligheter till fiske.
Företräda medlemmarna gentemot beslutsfattare i fiskepolitiska
och strategiska frågor som rör till exempel fördelning av
fiskemöjligheter och kvoter.
Företräda medlemmarna gentemot allmänheten och olika
intressegrupper som efterfrågar information om fiskerinäringen
främja samverkansformer och metoder som gynnar det egna fisket
och svenskt fiske.
Främja sysselsättning i kust- och landsbygdsområden.
Förbättra spårbarheten för medlemmarnas produkter:
Förbättra möjligheter för försörjning och trygga inkomster samt att ytterligare stärka samverkan mellan fiskerinäringen och den
marinbiologiska forskningen.
Föreningens verksamhet omfattar fiske av alla förekommande arter i hela Östersjön och Västerhavet, med avgränsningen att siklöja som fångas för att utvinna Kalix löjrom måste fiskas i det av EU utpekade området i norra Bottenviken, kustområdet utanför
kommunerna Haparanda, Kalix, Luleå och Piteå, och 40 km ut i
skärgården från fastlandet.

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas var för sig av
Lerdin, Ingvar Verner
Strömbäck, Kjell Olof
Status: Bolaget är aktivt
Registrerat: 2016-01-19
Arbetsgivare: Nej
F-Skatt: Nej
Momsregistrerad: Nej
Bolagsform: Ekonomisk förening
Länssäte: Norrbotten
Kommunsäte: Kalix

Svensk näringsgrensindelning:

94111 - Intressebevakning inom branschorganisationer

Bransch:

Fordonsinformation

Hämtar fordonsinformation...