Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-09-30.

Nordomatic Invest AB saknar verkliga huvudmän.

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-09-30.

Nordomatic Invest AB kontrollerar inte några bolag.