Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2022-09-26.

NYNÄSSTIFTELSEN ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Askvik, Bo Ingemar
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %
Lundström, Fredrik Göran
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %
Uhlman Björkholm, Nina Maria
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2022-09-26.

NYNÄSSTIFTELSEN äger eller kontrollerar följande bolag genom en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Ägare Bosatt Medborgarskap Andel
Nynäs Aktiebolag Askvik, Bo Ingemar
SE SE 100 %
Nynäs Aktiebolag Lundström, Fredrik Göran
SE SE 100 %
Nynäs Aktiebolag Uhlman Björkholm, Nina Maria
SE SE 100 %
Nynas UK Aktiebolag Askvik, Bo Ingemar
SE SE 100 %
Nynas UK Aktiebolag Lundström, Fredrik Göran
SE SE 100 %
Nynas UK Aktiebolag Uhlman Björkholm, Nina Maria
SE SE 100 %
Nynas Belgium AB Askvik, Bo Ingemar
SE SE 100 %
Nynas Belgium AB Lundström, Fredrik Göran
SE SE 100 %
Nynas Belgium AB Uhlman Björkholm, Nina Maria
SE SE 100 %
Nynas Baltic Sweden Aktiebolag Askvik, Bo Ingemar
SE SE 100 %
Nynas Baltic Sweden Aktiebolag Lundström, Fredrik Göran
SE SE 100 %
Nynas Baltic Sweden Aktiebolag Uhlman Björkholm, Nina Maria
SE SE 100 %
Nynas Oil Import AB Askvik, Bo Ingemar
SE SE 100 %
Nynas Oil Import AB Lundström, Fredrik Göran
SE SE 100 %
Nynas Oil Import AB Uhlman Björkholm, Nina Maria
SE SE 100 %
Nynas Germany AB Askvik, Bo Ingemar
SE SE 100 %
Nynas Germany AB Lundström, Fredrik Göran
SE SE 100 %
Nynas Germany AB Uhlman Björkholm, Nina Maria SE SE 100 %

Källa: Bolagsverket

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

De flesta företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Nystartade företag och föreningar måste anmäla inom fyra veckor.

2015 antog Europaparlamentet ett nytt penningtvättsdirektiv. Enligt direktivet måste alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän.

Syftet med registret är att exempelvis banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Informationen om vem som är verklig huvudman ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.