Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-09-29.

Mediakonsulterna i Linköping AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Johansson, Kenny Hans Daniel GAU Invest AB 26-50 %
Jonson, Claes Petter Adam GAU Invest AB 26-50 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-09-29.

Mediakonsulterna i Linköping AB kontrollerar inte några bolag.