Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-09-29.

MONEY WELL SPENT AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Bergsman, Jon Per
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-09-29.

MONEY WELL SPENT AB äger eller kontrollerar följande bolag genom en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Ägare Bosatt Medborgarskap Andel
WDW Creative AB Bergsman, Jon Per SE SE 51-75 %

Källa: Bolagsverket