Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-03.

MODO Elithockey AB saknar verkliga huvudmän.

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-03.

MODO Elithockey AB kontrollerar inte några bolag.