Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-11-30.

Mäklarna Ekström & Co Aktiebolag ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Ekström, Marcus Olof Eastender AB 26-50 %
Ekström, Anne Inkeri Helena Eastender AB 26-50 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-11-30.

Mäklarna Ekström & Co Aktiebolag kontrollerar inte några bolag.