Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-09-29.

Luktviolen Fastighets AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Larsson, Kurt Mikael Coeli Holding AB 76-99 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-09-29.

Luktviolen Fastighets AB kontrollerar inte några bolag.