Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-06.

Lidbil AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Andersson, Rolf Jan Erik
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-06.

Lidbil AB kontrollerar inte några bolag.