Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-10-01.

Kubicom AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Johansson, Per-Anders Karl
Personlig kontroll
Personlig kontroll 76-99 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-10-01.

Kubicom AB kontrollerar inte några bolag.