Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-09-27.

Idéstugan AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Astudillo Carbonell, Luciano Enrique
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-09-27.

Idéstugan AB kontrollerar inte några bolag.