Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-02.

INDICATOR INFORMATIONSKONSULT saknar verkliga huvudmän.

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-02.

INDICATOR INFORMATIONSKONSULT kontrollerar inte några bolag.