Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-10-03.

Hemstyrkan i Stockholm AB saknar verkliga huvudmän.

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-10-03.

Hemstyrkan i Stockholm AB kontrollerar inte några bolag.