Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-01.

Helsingborg Arena och Scen AB saknar verkliga huvudmän.

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-01.

Helsingborg Arena och Scen AB kontrollerar inte några bolag.