Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-11-30.

Helins Mäklarbyrå AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Helin, Lars Åke
Personlig kontroll
Personlig kontroll 26-50 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-11-30.

Helins Mäklarbyrå AB kontrollerar inte några bolag.