Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-10-01.

Hedlund & Wilhelmsson Corporate Finance AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Wilhelmsson, Hans Rickard Rickard Wilhelmsson Corporate Finance AB 26-50 %
Hedlund, Joakim Frank Arne Joakim Hedlund Corporate Finance AB 26-50 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-10-01.

Hedlund & Wilhelmsson Corporate Finance AB kontrollerar inte några bolag.