Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-11-30.

Hedin Helsingborg Bil Aktiebolag ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Personuppgift skyddad 76-99 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-11-30.

Hedin Helsingborg Bil Aktiebolag kontrollerar inte några bolag.