Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-10-01.

Harry Holding AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Salomonsson, Niclas Harry
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-10-01.

Harry Holding AB äger eller kontrollerar följande bolag genom en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Ägare Bosatt Medborgarskap Andel
Smuggler Music AB Salomonsson, Niclas Harry
SE SE 100 %
Salomonsson Agency AB Salomonsson, Niclas Harry
SE SE 100 %
Ahlander Agency AB Salomonsson, Niclas Harry
SE SE 76-99 %
Glory Holding AB Salomonsson, Niclas Harry
SE SE 100 %
Redrum Pictures AB Salomonsson, Niclas Harry
SE SE 26-50 %
R. Productions AB Salomonsson, Niclas Harry SE SE 26-50 %

Källa: Bolagsverket