Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-09-29.

Happy NYC AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Frankenius, Pål Magnus Frankenius Equity AB 51-75 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-09-29.

Happy NYC AB kontrollerar inte några bolag.