Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Bolagsöversikt

Telefonnummer

Visa alla telefonnummer (inklusive operatör)

Adress

Göteborgskooperativet för Independent Living, GIL ek. för.
BOX 24061
400 22 Göteborg

Fordonsinnehav

Bolagsinformation

Org.nummer: 716444-6762
Extern verkställande direktör: Anders Westgerd
E-post: Lägg till e-post
Hemsida: Lägg till hemsida

Bolagsfakta

Antal anställda: -
Telefonabonnemang: 130 st
Bransch: Samhälle, Näringsliv

Verksamhet & Status

Verksamhetsbeskrivning

Föreningen har till ändamål att i enlighet med Independent
Living-ideologin främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i egen regi, eller genom ett helägt dotterbolag, tillhanda-
hålla personlig assistans åt medlemmar som anlitar GIL som
assistansanordnare, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet som t.ex. utbildnings-, informations- och förlagsverksamhet.
Med personlig assistans avses den vid var tid i lag gällande
definition, varvid statlig myndighet och eller enskild kommun utgör ersättning till föreningen att utföra personlig assistans åt en assistansberättigad.

Föreningen har vidare till ändamål att i enlighet med Independent Living-ideologin stödja och främja livskvaliteten för personer med funktionsnedsättning samt verka för mer makt åt människor
med funktionsnedsättning och behov av personlig assistans, att bedriva intressepolitisk verksamhet som syftar till opinions-
bildning och påverkan på samhället, att arbeta mot diskriminering och för full jämställdhet och tillgänglighet till alla delar i samhället för alla människor med funktionsnedsättning, att främja gemenskap och ge tillfälle till erfarenhetsutbyte bland medlemmar na, vid sidan av deras aktiva deltagande i föreningsarbetet.
Föreningen skall motverka diskriminering av personer med
funktionsnedsättning och tillvarata den enskildes rätt till:

1. full delaktighet och jämlikhet
2. självbestämmande och integritet
3. kontroll över den egna assistansen och därigenom över sitt ; eget liv
4. flexibilitet och spontanitet
5. social och geografisk rörlighet.

Föreningen kan vara medlem i andra organisationer.

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas i förening av
Enqvist, Lars Erik Eugen
Mellbratt Stenman, Lena Margareta
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
- beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Status: Bolaget är aktivt
Registrerat: 1989-10-18
Arbetsgivare: Ja
F-Skatt: Ja
Momsregistrerad: Ja
Bolagsform: Ekonomisk förening
Länssäte: Västra Götaland
Kommunsäte: Göteborg

Svensk näringsgrensindelning:

88102 - Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder

Fordonsinformation

Hämtar fordonsinformation...