Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-03-21.

Frankenius Equity AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Frankenius, Pål Magnus
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-03-21.

Frankenius Equity AB äger eller kontrollerar följande bolag genom en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Ägare Bosatt Medborgarskap Andel
8848 Altitude Aktiebolag Frankenius, Pål Magnus
SE SE 26-50 %
Triomed AB Frankenius, Pål Magnus
SE SE 51-75 %
Brandpartner i Sverige AB Frankenius, Pål Magnus
SE SE 100 %
Sista versen 76007 AB Frankenius, Pål Magnus
SE SE 26-50 %
Teenage Engineering AB Frankenius, Pål Magnus
SE SE 26-50 %
Brandpartner Holding AB Frankenius, Pål Magnus
SE SE 100 %
Happy Toscana AB Frankenius, Pål Magnus
SE SE 100 %
SCS, Swedish Credit Solutions Aktiebolag Frankenius, Pål Magnus
SE SE 26-50 %
Frankenius Invest Property AB Frankenius, Pål Magnus
SE SE 51-75 %
C4 Shopping AB Frankenius, Pål Magnus
SE SE 51-75 %
Happy Snow AB Frankenius, Pål Magnus
SE SE 51-75 %
Happy NYC AB Frankenius, Pål Magnus
SE SE 51-75 %
Lyckebo Equity AB Frankenius, Pål Magnus
SE SE 51-75 %
Happy Palma AB Frankenius, Pål Magnus
SE SE 51-75 %
Frankenstorm AB Frankenius, Pål Magnus
SE SE 100 %
Lyckebo Onoterat AB Frankenius, Pål Magnus
SE SE 26-50 %
Logistikpark Etuna 3 AB Frankenius, Pål Magnus
SE SE 26-50 %
Logistikpark 7H AB Frankenius, Pål Magnus
SE SE 26-50 %
Lyckebo Logistikfastigheter AB Frankenius, Pål Magnus SE SE 26-50 %

Källa: Bolagsverket

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

De flesta företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Nystartade företag och föreningar måste anmäla inom fyra veckor.

2015 antog Europaparlamentet ett nytt penningtvättsdirektiv. Enligt direktivet måste alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän.

Syftet med registret är att exempelvis banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Informationen om vem som är verklig huvudman ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.