Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-09-29.

Fastighetsbolaget Näckströmsgatan i Stockholm Kommanditbolag saknar verkliga huvudmän.

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-09-29.

Fastighetsbolaget Näckströmsgatan i Stockholm Kommanditbolag kontrollerar inte några bolag.