Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-11-30.

Fastighetsaktiebolaget Kärrliljan 1 ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Larsson, Kurt Mikael
Personlig kontroll
Personlig kontroll 76-99 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-11-30.

Fastighetsaktiebolaget Kärrliljan 1 kontrollerar inte några bolag.