Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-02-03.

Dypo Production AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Fridén, Pär Anders
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-02-03.

Dypo Production AB äger eller kontrollerar följande bolag genom en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Ägare Bosatt Medborgarskap Andel
Dug-Out Productions AB Fridén, Pär Anders
SE SE 26-50 %
IF Studios Aktiebolag Fridén, Pär Anders
SE SE 1-25 %
WeOnlySignSelectiveNotes Music group AB Fridén, Pär Anders
SE SE 100 %
My Sweet Records AB Fridén, Pär Anders
SE SE 1-25 %
GS Production AB Fridén, Pär Anders
SE SE 1-25 %
Clayman limited AB Fridén, Pär Anders
SE SE 100 %
In Flames 2017 AB Fridén, Pär Anders
SE SE 26-50 %
In Flames USA AB Fridén, Pär Anders SE SE 26-50 %

Källa: Bolagsverket

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

De flesta företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Nystartade företag och föreningar måste anmäla inom fyra veckor.

2015 antog Europaparlamentet ett nytt penningtvättsdirektiv. Enligt direktivet måste alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän.

Syftet med registret är att exempelvis banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Informationen om vem som är verklig huvudman ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.