Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-09-27.

Coeli Tyresö AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Larsson, Kurt Mikael 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-09-27.

Coeli Tyresö AB kontrollerar inte några bolag.