Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-09-29.

Coeli Private Equity XIV AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Larsson, Kurt Mikael Quadrox AB 51-75 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-09-29.

Coeli Private Equity XIV AB kontrollerar inte några bolag.