Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-02.

Coeli Frontier Markets AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Larsson, Kurt Mikael Coeli Holding AB 26-50 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-02.

Coeli Frontier Markets AB kontrollerar inte några bolag.