Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-11-29.

Coeli Beta II AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Larsson, Kurt Mikael
Personlig kontroll
Personlig kontroll 76-99 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-11-29.

Coeli Beta II AB äger eller kontrollerar följande bolag genom en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Ägare Bosatt Medborgarskap Andel
Coeli Tyresö AB Larsson, Kurt Mikael
SE SE 100 %
Ektorpsrondellen Holding AB Larsson, Kurt Mikael
SE SE 100 %
Coeli Tyresö Holding AB Larsson, Kurt Mikael
SE SE 100 %
PVJA Fastighets Holding AB Larsson, Kurt Mikael SE SE 100 %

Källa: Bolagsverket