Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-09-22.

Caspeco Invest AB saknar verkliga huvudmän.

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-09-22.

Caspeco Invest AB kontrollerar inte några bolag.