Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-10-03.

Caspeco Holding AB saknar verkliga huvudmän.

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-10-03.

Caspeco Holding AB kontrollerar inte några bolag.