Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-11-28.

Bygglösningar Norden AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Krahner, Lars Anders
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-11-28.

Bygglösningar Norden AB kontrollerar inte några bolag.