Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-10-03.

Bostads AB Eken Göteborg ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Abramsson, Gunnar Magnus Förvaltnings Aktiebolaget Hagastaden 76-99 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-10-03.

Bostads AB Eken Göteborg äger eller kontrollerar följande bolag genom en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Ägare Bosatt Medborgarskap Andel
Förvaltnings AB Gästgivaregården Abramsson, Gunnar Magnus SE SE 100 %

Källa: Bolagsverket