Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-10-02.

Bengt Rosanders Färg och Måleri saknar verkliga huvudmän.

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-10-02.

Bengt Rosanders Färg och Måleri kontrollerar inte några bolag.