Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-09-27.

Axner Juridik AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Axner, Krister Lars Peter
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-09-27.

Axner Juridik AB kontrollerar inte några bolag.