Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-02.

Aprendere Skolor AB (publ) ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Tunberg, Lars Sven Gustaf
Personlig kontroll
Personlig kontroll 26-50 %
Tunberg, Carl Johan August
Personlig kontroll
Personlig kontroll 26-50 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-02.

Aprendere Skolor AB (publ) äger eller kontrollerar följande bolag genom en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Ägare Bosatt Medborgarskap Andel
Skolgrunden Aktiebolag Tunberg, Lars Sven Gustaf
SE SE 26-50 %
Skolgrunden Aktiebolag Tunberg, Carl Johan August
SE SE 26-50 %
Aspdammskolan AB Tunberg, Lars Sven Gustaf
SE SE 26-50 %
Aspdammskolan AB Tunberg, Carl Johan August SE SE 1-25 %

Källa: Bolagsverket