Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-09-30.

Alexander Green Eyes Holding AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Ahndoril, Kjell Johan Alexander
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-09-30.

Alexander Green Eyes Holding AB kontrollerar inte några bolag.