Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-09-27.

Aktiebolaget STOKAB saknar verkliga huvudmän.

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-09-27.

Aktiebolaget STOKAB kontrollerar inte några bolag.