Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2022-09-26.

Advicon AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Jepson, Bo-Rickard David Jepson Technology AB 26-50 %
Beijar, Johan Mattias JNN Consulto AB 26-50 %
Skarin, Björn Carl-Olof Skartech AB 26-50 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2022-09-26.

Advicon AB äger eller kontrollerar följande bolag genom en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Ägare Bosatt Medborgarskap Andel
Advicon Stockholm AB Jepson, Bo-Rickard David
SE SE 26-50 %
Advicon Stockholm AB Beijar, Johan Mattias
SE SE 26-50 %
Advicon Stockholm AB Skarin, Björn Carl-Olof SE SE 26-50 %

Källa: Bolagsverket

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

De flesta företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Nystartade företag och föreningar måste anmäla inom fyra veckor.

2015 antog Europaparlamentet ett nytt penningtvättsdirektiv. Enligt direktivet måste alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän.

Syftet med registret är att exempelvis banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Informationen om vem som är verklig huvudman ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.