Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-03.

Öresundskraft Marknad AB saknar verkliga huvudmän.

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-03.

Öresundskraft Marknad AB kontrollerar inte några bolag.