Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-04.

Åsa Klint's saknar verkliga huvudmän.

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-04.

Åsa Klint's kontrollerar inte några bolag.